AKTUALNOŚCI

Właśnie dobiega końca międzynarodowy projekt sieciowania organizacji zajmujących się Grami i Sportami Tradycyjnymi w Europie. Polskę reprezentowali Pan Adam Kondys z Cyprzanowa i Pan Bartos Prabucki z Pracowni Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu w Poznańskiej AWF. Strona ma tłumaczenia na języki wszystkich uczestników.

Celami są (po angielsku, bo polsku brzmią co najmniej kwadratowo)

 1. Promoting the European values like solidarity, cultural heritage, inclusiveness and solidarity. This aim we want to achieve by using the bottom-up approach. At each conference the participants will be giving the occasion to present their traditional sport(s) or game(s) and the operation of their organisation.
 1. Involving traditional sports and games associations in Eastern and Northern Europe:
  • –   An elaborate overview with contact data of traditional games organisations will be gathered.
  • –    Organisations of traditional sports and games in the region will participate the conferences.
 1. Helping European traditional sports and games associations in preserving and promoting their traditional sports and games:
 • –     A publication of good practise will be written (based on the conferences).
 • –     A new website with internet forum will be developed.
 1. Expanding the network of traditional sports and games associations.
 • –   Offering the opportunity to traditional sports and games associations from Northern and Eastern Europe to join the existing network (ETSGA, jugaje.com).

W Polsce tym czasem wszystkie tradycyjne aktywności sportowe wciąż pozostają skazane na istnienie w kompletnym niebycie. Nie zaliczane nawet w obręb tzw. sportu powszechnego. Krótko mówiąc jeśli prowadzisz drużynę uprawiająca dyscyplinę nie posiadającą związku sportowego i w związku z tym do żadnego nie należysz jesteś odcięty od jakiegokolwiek finansowania ze środków przeznaczanych na rozwój sportu czy to na poziomie ministerstwa czy lokalnych wydziałów sportu.

http://www.europeantraditionalsportsforum.eu/project-overview/objectives.html

 

Witam wszystkich w nowym sezonie 2015.

Pierwszym ważnym wydarzeniem w kalendarzu Palantowym 2015 będzie Święto Palanta w Grabowie. Najstarsza zachowana i wciąż żywa tradycja związana z grą w Palanta.

Polecam do obejrzenia filmy